• Thử từ đường hàn/ Magnetic test welds

  • Mon, 27/04/2020 - 09:23
  • Lượt xem: 3170
  • Mô tả :
Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá